Főegyházmegyei Könyvtár, Eger

Könyvtárhasználati szabályzat

Egri Főegyházmegyei Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden érdeklődőnek rendelkezésére áll a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban (1997. sz. CXL. tv) meghatározott és eme „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ban rögzített módon. Kiemelt céljának tekinti az Egri Főegyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát.

I. Beiratkozás:

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. évét betöltött magyar állampolgár. Külföldi állampolgár abban az esetben, ha az egri Hittudományi Főiskola vagy az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója. A beiratkozás során a könyvtáros névre szóló olvasójegyet állít ki a kérelmező számára, ismerteti vele a könyvtárhasználati szabályzatot, s ő aláírásával kötelezettséget vállal annak betartására.

Beiratkozási díj (egy évre):

Teljes árú beiratkozás:            1.500 Ft/év

Kedvezményes beiratkozás:   1.000 Ft/év (diák, nyugdíjas, pedagógus)

70 év felett:                            ingyenes

Közgyűjteményi dolgozók részére a könyvtárhasználat ingyenes.

II. Szolgáltatások:

- könyvtárlátogatás

- információ a könyvtári szolgáltatásokról

- az állományfeltáró eszközök használata

- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybeni használata

- (a barokk terem könyvei csak előzetes egyeztetés után tanulmányozhatók)

- kölcsönzés

- másolás

A könyvtár alapszolgáltatásait a beiratkozott olvasók ingyenesen vehetik igénybe.

Kölcsönzés:

- Csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet.

- Egy olvasó egyszerre 3 dokumentumot vihet magával.

- Csak 1960 után megjelent dokumentumokból választhat az olvasó.

- Kölcsönzési határidő 2 hét.

- Hosszabbítás 1 hétre, személyesen, e-mail-en vagy telefonon.

- Indokolt esetben hétvégi vagy éjszakai kölcsönzést is biztosítunk.

A kölcsönzési határidőt ismételten túllépő olvasót a könyvtár átmenetileg korlátozhatja kölcsönzési jogában. Az olvasóterem továbbra is rendelkezésére áll.

Nem kölcsönzünk:

- kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat), adattárakat,

- művészeti albumokat, aprónyomtatványokat,

- folyóiratokat, segédkönyveket

- kéziratokat, külön gyűjtemények darabjait

Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles pótolni vagy megtéríteni.

Másolás:

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával.

Rövidebb terjedelmű dokumentumokat fél órán belül, hosszabbakat néhány órával későbbre vagy másnapra vállalunk a forgalomtól függően.

Nem másolunk:

- egész dokumentumot,

- kéziratot,

- 1850 előtti dokumentumokat.

- rossz állapotú dokumentumokat akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett.

Az elveszett, vagy sérülten visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi érték a térítés alapja, amely az eredeti érték többszöröse is lehet!

Digitális fényképek készítésére kötelezettséget nem vállalunk, csak korlátozott számban, eseti elbírálás alapján készítünk felvételeket. Vállalási idő: 8-14 nap. Az olvasóteremben nem szabad saját fényképezőgépet használni. Egyéb szolgáltatásokat (pl. bibliográfia készítése kutatómunkához) csak egyedi elbírálás alapján végzünk, ezekre kötelezettséget nem vállalunk.

A könyvtári szolgáltatások aktuális árait a jelen szabályzatot kiegészítő Hirdetmény tartalmazza. Az ezen kívül eső, a könyvtári törvényben foglaltakkal összhangban ingyenes szolgáltatásként biztosítjuk olvasóinknak:

-          a szolgáltatásaink és az állományunkról való tájékoztatást

-          a védett állomány kivételével a helyben használatot

-          a számítógép használatot

-          az internet-használatot

-          a WIFI használatot

Az egyéb szolgáltatásainkat az aktuális Hirdetmény tartalmazza, ezek egy része regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás során a hatályos adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezelve a Könyvtár a következő adatokat kéri:

 

 

A könyvtárhasználathoz Olvasójegyet biztosítunk.

III. Védett dokumentumok kutatása és fotózása

Könyvtárunkban a védett dokumentumok nagy számára való tekintettel a törvényi szabályozással összhangban a következők betartása szükséges azok kutatása és fotózása tekintetében:

a., Védett dokumentumba való betekintésre csak Kutatói engedély (letöltés IDE KATTINTVA) kérése, és annak befogadása után van lehetőség. (Ebben minimálisan szerepelnie kell a kutató beazonosíthatóságát szolgáló személyes adatoknak; a kutatást megrendelő vagy szakdolgozat illetve doktori disszertáció és hasonló munkák esetében az azt befogadó vagy megrendelő intézmény adatainak, az intézmény vezetőjének vagy a konzulens oktató adatainak és ajánlásának, indoklásának és témaismertetőjének is. Ezen kívül, amennyiben már rendelkezik a kutatásához szükséges dokumentumok listájával, akkor azt is tartalmaznia kell a kérelemnek.)

b., Védett dokumentumok fotózásához Fotózási engedély (letöltés IDE KATTINTVA) kérésére és annak befogadására van szükség. (A Könyvtár honlapjáról letölthető, jelen szabályzathoz csatolva.)

IV. Kérés és figyelmeztetés

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót, hogy pontosan tartsa be a szabályzat előírásait, s az olvasóteremben tartózkodjék minden olyan megnyilvánulástól (étkezés, telefonálás, hangos beszéd), amivel mások munkáját zavarhatná! Az általános szabályoktól vagy az igazgató vagy helyettese külön engedélyével lehet eltérni. A könyvtár átmenetileg megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki bármilyen módon megsértette a könyvtárhasználat előírásait. Eredményes munkát, kellemes tartózkodást kívánnak a könyvtár munkatárai, akik készségesen állnak az Ön szolgálatára.

Eger, 2020. január 3.

Balogh Ferenc
igazgató

Kövessen minket:

Joomla Social by OrdaSoft!

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa

Magyar Katolikus Egyház

Cikkmegtekintések találatai
760657

Ritkaságainkból:

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.